Trở thành Nhà tài trợ

Tại sao trở thành Nhà tài trợ??

Đã đến lúc truyền thông được mã hóa trở thành mặc định trên Web và Let’s Encrypt sẽ biến nó thành hiện thực. Chứng chỉ của chúng tôi được sử dụng để mã hóa hàng chục triệu trang web, giúp tốc độ tăng trưởng HTTPS trên Web tăng gấp bốn lần kể từ khi chúng tôi ra mắt vào quý 4/2015.

Điều này là lớn, và chúng tôi muốn bạn là một phần của nó. Hãy giúp chúng tôi dẫn đường đến một tương lai an toàn cho Web.

Doanh nghiệp Tài trợ

Bạch Kim $350 000/năm (USD)
$300 000/năm (USD) với cam kết 3 năm
Vàng $150 000/năm (USD)
Vàng Cơ Bản $85 000/năm (USD)
Bạc $50 000/năm (USD) 1000+ nhân viên
$25 000/năm (USD) 100-999 nhân viên
$10 000/năm (USD) 1-99 nhân viên

Nếu bạn muốn trở thành một Doanh nghiệp Tài trợ, vui lòng gửi email sponsor@letsencrypt.org.

Nếu tài trợ không phải là một lựa chọn cho tổ chức của bạn, vui lòng xem xét đơn giản quyên góp bất kỳ số tiền nào.

Tổ chức của chúng tôi

Let’s Encrypt được vận hành bởi một tổ chức phi lợi nhuận có tên là Internet Security Research Group (ISRG). Nhiệm vụ của ISRG là giảm các rào cản tài chính, công nghệ và giáo dục để bảo mật thông tin liên lạc qua Internet.

ISRG là một tập đoàn lợi ích công cộng ở California và được IRS công nhận là tổ chức được miễn thuế theo Mục 501(c)(3) của Bộ luật Thu nhập Nội bộ.